Àrees d’especialitat


 • Image

  Marques

  Marques i Noms Comercials

  Som experts en l’assessorament jurídic respecte a la protecció i defensa de les marques. Planifiquem i executem la política de protecció i defensa de marca que millor s’adapti a les necessitats del client, tant a nivell nacional com internacional, redactem i negociem contractes i portem la defensa judicial.

  Marques

  Marques i Noms Comercials

 • Image

  Invencions

  Patents i Models d’Utilitat

  Conscients que les invencions són un dels pilars fonamentals de les empreses, assessorem tant des de la perspectiva jurídica com tècnica amb l’objectiu de dissenyar, junt amb els nostres clients, les estratègies més adequades, tant per a la protecció com per a la defensa de les seves patents i models d’utilitat a nivell nacional i internacional, així com en la redacció i negociació de contractes i defensa judicial.

  Invencions

  Patents i Models d’Utilitat

 • Image

  Drets d'autor

  Oferim solucions òptimes per a la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual, igualment ens encarreguem de l’assessorament, redacció i negociació de qualsevol contracte de drets d’autor, ja siguin obres literàries i artístiques, programes informàtics, bases de dades, composicions musicals i audiovisuals, fotografies, entre d’altres. Tot això tenint en compte l’auge de les noves tecnologies i com aquestes afecten a la propietat intel·lectual.

  Drets d'autor

 • Image

  Drets d'imatge, honor i intimitat

  Apostem per una adequada protecció de la imatge a nivell contractual en constituir un potent instrument de promoció de marques. Així mateix, defensem els drets d’imatge, honor i intimitat com a drets fonamentals que són, enfront dels també drets fonamentals de llibertat d’expressió i informació. Així, defensem judicialment l’ús indegut de la imatge, així com en procediments judicials d’intromissió a l’honor i la intimitat.

  Drets d'imatge, honor i intimitat

 • Image

  Dissenys

  La forma i aparença dels productes tenen una excepcional importància, ja que aquests són els que poden marcar la decisió final de compra per part dels usuaris. Assessorem en la protecció de disseny tant nacional como internacional, així com en la redacció i negociació de contractes i defensa judicial.

  Dissenys

 • Image

  Secrets industrials i Know-How

  Mitjançant un assessorament i redacció contractual estratègic, proporcionem els mètodes més apropiats per a què el conjunt de coneixements secrets, que són la clau de l’èxit dels nostres clients, es mantinguin.

  Secrets industrials i Know-How

 • Image

  Competència deslleial

  En el dia a dia de les empreses es produeixen actuacions anticompetitives i contràries als usos comercials. Analitzem i valorem jurídicament les actuacions mercantils pròpies dels nostres clients i de la competència amb l’objectiu de determinar-ne la licitud i poder així dissenyar l’estratègia a seguir, incloent, quan sigui necessari, la interposició d’accions judicials.

  Competència deslleial

 • Image

  Dret de publicitat

  Assessorem abans, durant i després del llançament de campanyes publicitàries, ja sigui mitjançant una prèvia valoració jurídica de les mateixes, la redacció i negociació de contractes i, en última instància, amb la defensa i resolució de conflictes davant d’organismes autoreguladors o instàncies judicials.

  Dret de publicitat

 • Image

  Noms de domini i Noves Tecnologies

  Conscients del món digital en què vivim, aportem un assessorament especialitzat en actuacions de recuperació de noms de domini, gestió de reputació on-line, igualment com la interrelació entre les marques i xarxes socials.

  Noms de domini i Noves Tecnologies

 • Image

  Antipirateria

  Oferim un assessorament global amb la finalitat de prendre les mesures necessàries per a què els productes falsificats no entrin dins de les nostres fronteres a través de sol·licituds davant de les autoritats duaneres, així com portem a terme, junt amb col·laboradors externs, investigacions i ens encarreguem de la defensa penal d’aquests drets.

  Antipirateria