Creativitat davant dels reptes de cada client


La nostra forma de treballar és meticulosa i de tracte molt personalitzat que ofereix un assessorament integral a mida, d’acord amb els interessos i necessitats de cada client, cuidant fins al més mínim detall l’estratègia a emprendre. Això ens permet ser creatius en les estratègies jurídiques a seguir, identificant prèviament els problemes i implementant posteriorment les solucions òptimes.

En què consisteix l’assessorament integral?

A Lt legal partim del coneixement, anàlisi i comprensió del model de negoci dels nostres clients i després d’un detallat estudi de les qüestions plantejades, dissenyem les línies estratègiques i les accions més adequades a emprendre segons el cas concret.

3 6

En què consisteix l’assessorament integral?

A Lt legal partim del coneixement, anàlisi i comprensió del model de negoci dels nostres clients i després d’un detallat estudi de les qüestions plantejades, dissenyem les línies estratègiques i les accions més adequades a emprendre segons el cas concret.

Consultoria

Consultoria

Assessorem sobre tot tipus d’idees i inquietuds en matèria de propietat industrial i intel·lectual, drets d’imatge, honor i intimitat, dret digital i noms de domini, dret de publicitat i competència deslleial.

Assessorem sobre tot tipus d’idees i inquietuds en matèria de propietat industrial i intel·lectual, drets d’imatge, honor i intimitat, dret digital i noms de domini, dret de publicitat i competència deslleial.

Registre

Tracem les directrius per obtenir l’òptima protecció registral de les marques, patents, models d’utilitat, dissenys i drets d’autor. Així mateix, representem els nostres clients davant les diferents oficines, i gestionem les possibles incidències de tramitació, oposicions, recursos, renovacions i vigilància de drets intangibles.

Tracem les directrius per obtenir l’òptima protecció registral de les marques, patents, models d’utilitat, dissenys i drets d’autor. Així mateix, representem els nostres clients davant les diferents oficines, i gestionem les possibles incidències de tramitació, oposicions, recursos, renovacions i vigilància de drets intangibles.

Registre

Due diligence

Due diligence

Realitzem auditories legals amb la finalitat de determinar, entre d’altres, l’abast de protecció dels drets, validesa dels registres, anàlisi de contingències de contractes, valoració d’intangibles, tot identificant riscos d’incompliment i dissenyant mesures preventives.

Realitzem auditories legals amb la finalitat de determinar, entre d’altres, l’abast de protecció dels drets, validesa dels registres, anàlisi de contingències de contractes, valoració d’intangibles, tot identificant riscos d’incompliment i dissenyant mesures preventives.

Negociacions

Davant les divergències dels nostres clients amb tercers, plantegem solucions creatives per tal d’obtenir la solució on imperi el win-win de les parts.

Davant les divergències dels nostres clients amb tercers, plantegem solucions creatives per tal d’obtenir la solució on imperi el win-win de les parts.

Negociacions

Procediments
judicials

Procediments
judicials

Defensem els interessos dels nostres clients davant dels Jutjats i Tribunals, així com en Instàncies Arbitrals de resolució de conflictes.

Defensem els interessos dels nostres clients davant dels Jutjats i Tribunals, així com en Instàncies Arbitrals de resolució de conflictes.

Contractació

Redactem tot tipus de contracte a mida, de forma personalitzada, amb el clar objectiu d’obtenir una regulació contractual eficaç i transparent.

Redactem tot tipus de contracte a mida, de forma personalitzada, amb el clar objectiu d’obtenir una regulació contractual eficaç i transparent.

Contractació